Các ông bà xưa thường hay có câu “cái rang cái tóc là góc con người” quả thực không sai. Có thể dễ dàng nhận thấy việc đánh giá một con người tuy không phải chỉ nhìn vẻ bề ngoài nhưng nó là cái nhìn thiện cảm đầu tiên đối với một con người. Là… (0 comment)

Hot <span>News</span>